φίλοι πολλοί, και θα σας τους πούμε εντός του μήνα.