Η Παραπλεύρως ιδρύθηκε to 2009 από τον Ευριπίδη Δίκαιο, με στόχο την αυτοδύναμη παραγωγή και την προσφορά υποδομής σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Αυτή την περίοδο περιμένουμε να εγκριθούν τα νομικά έγγραφα της ομάδας ως αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία.

Όραμα και στόχοι

Πιστεύουμε πως η ελεύθερη έκφραση κάπου, κάπως επηρεάζει το είναι του πομπού και του δέκτη. Άρα και πως η τέχνη έχει λόγο ύπαρξης. Θέλουμε να επικοινωνούμε θετικά και διαπροσωπικά με το Άλλο.

Χρησιμοποιούμε σαν όχημα τις παραστατικές τέχνες (οι οποίες συμβαίνουν στον παρόν χώρο και χρόνο με ανθρώπινη παρουσία, τόσο των καλλιτεχνών όσο και του κοινού), την μουσική, τις εικαστικές τέχνες, και οποιαδήποτε ηλεκτρο-οπτικο-ακουστικά μέσα πέφτουν στα χέρια μας. Όσο πιο ζωντανά γίνεται.

Έχουμε ως όραμα την δημιουργία, διευκόλυνση και μακροχρόνια διατήρηση διαλόγου μεταξύ καλλιτεχνών έξω από τα κρατικά και κατεστημένα ιδρύματα.

Αποσκοπούμε στην ανεξάρτητη καλλιτεχνική εργασία και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με βάση την Kύπρο.

Ασπάζόμαστε την ανιδιοτέλεια, ιδιομορφία και πολυπλοκότητα του καθενός.

Θέλουμε να λειτουργούμε καλλιτεχνικά σαν φρενοκομείο και οργανωτικά σαν τράπεζα.

Ελπίζουμε συν τω χρόνω να καταφέρουμε να εγκαθιδρύσουμε εναλλακτικές μορφές προσέγγισης του κοινού και διαφήμισης, με περιβαλλοντικές καταβολές.

Θεωρούμε πως η γλώσσα επικοινωνίας πρέπει να είναι βατή και ξεκάθαρη, αλλά σε καμία περίπτωση απλοϊκή.